Der is in soad oer De Heksen skreaun. Fan meilibjende artikels ta loovjende resinsjes, dêr 't wy fansels hiel grutsk op binne. 

Lês yn alle rêst de prachtige artikels fan Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân.

--

LEES MEER -recensie-blok-
22-09-2023

Yn de parse

Leeuwarder Courant: Weer en techniek laten Heksen in de steek

LEES MEER -recensie-blok-3
24-09-2023

In feest om nei te sjen

Friesch Dagblad kopt "De Heksen yn Akkrum is in feest om nei te sjen".

LEES MEER -recensie-blok-2
24-09-2023

Resinsje Iepenloftspul

Leeuwarder Courant schrijft: Leafde oerwint yn Akkrum sels hekserij

LEES MEER -recensie-blok-4
25-09-2023

Toverachtig decor

Omrop Fryslan: Openluchtspel Akkrum in toverachtig decor smaakt naar meer

UBUNTU | 17 mei 2024

Dizze fûnsen en sponsoaren leverje in bydrage: