Akkrum yn ’t Ljocht groot succes

Een wandelroute die op een spectaculaire manier in het licht was gezet met optredens van artiesten uit Akkrum en Nes op veertien verschillende locaties. 


Vijfhonderd deelnemers beleefden zaterdagavond 2 maart een prachtige avond met Akkrum yn ’t Ljocht.

“We krije sokke ênthûsiaste reaksjes, minsken fûnen it echt geweldich. We binne der suver wat stil fan.” zegt Marja Wiersma, namens Dreamteater Akkrum, die de organisatie in handen had. “Foar dit evenemint binne sa folle minsken yn ’t spier west en sa waard Akkrum yn ’t Ljocht echt in boppeslach.”

 

Vanuit de sporthal vertrokken tussen 18.45 uur en 20.00 uur de vijfhonderd deelnemers in groepen van 50 wandelaars. Ze werden toegezongen door de band ‘Wat Let’ met een eigen gemaakt vertreklied.

Via de Feansterdyk en de Kanadeeske strjitte kwamen de wandelaars in De Doarpskeamer terecht waar acteurs van Dreamteater een komische act speelden. 

 

83b1f0bb-2939-4d8e-8b35-a3deb5

 

Op de Galamaleane waren de kastanjebomen prachtig verlicht en bij zorggroep It Pakhûs stonden leerlingen van Sing Friesland de wandelaars enthousiast toe te zingen. Marja Wiersma: “Kliïnten en bewenners fan It Pakhûs dielden peaskeaaien út en sy ha ús ek holpen mei it skjinmeitsjes fan de glêzen potten. Honderden hiene we dêrfan nedich om de rûte oan te jaan. En alle stickers moasten der fansels wol fan ôf oars seachen de rinners de ljochtjes net.”

 

Op De Himdyk en G.S. de Ruiterstrjitte waren de straten met behulp van de bewoners verlicht en er werd een lichtprojectie van Hanna Pol getoond die op geluid reageerde. In zorgcentrum Leppehiem zongen twee kinderkoren van Sing Friesland de wandelaars en de bewoners toe. In de huisartsenpraktijk speelden acteurs van Dreamteater Akkrum een hilarische act met als gastacteur de huisartsen Brent Bearda Bakker en Sonja Swart.

 

b5b3c356-0f28-46f8-b2aa-ba7c78

 

Via de Smellebrêge en De Boarnswâl liepen de wandelaars door de – ook voor veel Akkrumers totaal onbekende - Keakelstege, waar een audioverhaal te horen was. In het steeds van kleur verschietende havenkantoor speelde het saxofoonorkest Saxoholics vrolijke in het gehoor liggende deuntjes. De route ging vervolgens dwars door de tuin van wooncomplex Coopersburg, die op een romantische manier verlicht was met als uitsmijter de meer dan levensgrote letters ‘I love Akkrum’.

 

a0a417e9-2983-4398-88eb-a6eb52

 

De route ging vervolgers naar de kantine van V.V. Akkrum waar verlichte herten op de middenstip stonden en deejaycollectief Hakkrum de volumeknop luid open had gezet. Op de ijsbaan was een lichtprojectie op het water te bewonderen en op de Hylkema’s Pôle stond een verlicht bos van dennebomen. In de Terptsjerke trad het Popkoor op en in de Lantearne gaven Rick Pol en Silke van Dokkum een dansvoorstelling waar ook veel wandelaars enthousiast aan meededen.

39bfcf3a-1b0f-418b-87c1-423644

 

Via een bijzonder fraai in een Italiaanse sferen gedekte eettafel met parapluhemel in de Finkebuorren kwamen de wandelaars door een vlinderrijke steeg op de Polsleatwei aan waar DJ Djurre er een feestje van maakte en Team Houwitzer alle deelnemers een drankje aanbood. De wandelaars liepen vervolgens dwars door de stal van melkveehouderij Jongbloed, waar ze over de voergang langs de 340 melkkoeien liepen. Daar kregen ze warme chocolademelk met slagroom aangeboden, terwijl shantykoor Kromme Knilles Sjongers in een halfopen vrachtwagen optrad.

 

a64d65a0-4e7d-424b-9924-c1b532

 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie is vrijwel nooit toegankelijk, maar Wetterskip Fryslân had speciaal voor de wandelaars van Akkrum yn ’t Ljocht het hek geopend. Over de met fakkels verlichte polderdijk liepen ze terug. Bij jachtschildersbedrijf Kooistra hing een grote verlichte inktvis in de boottakel en ook de bomen op de Loads waren prachtig in het licht gezet, waardoor de wandelaars zich in de Carribean waanden. De wandeling ging vervolgens dwars door het bedrijf van Boot Akkrum waar de band Northmen in de showroom tussen de verlichte boten stond te spelen.

 

b30997e7-a6af-4c52-8336-a44d6a

 

In het griezelige spookhuis van jongerenorganisatie Staj schrokken de wandelaars zich de rambam toen halverwege ze de stuipen op het lijf werd gejaagd door een boeman, die zich in een hoekje had verstopt. De wandeling eindigde na ruim zeven kilometer in de sporthal, waar de band ‘Wat Let’ een optreden gaf tot alle wandelaars terug waren.

 

1616477a-11b3-4a04-961e-ac6776

 

Marja Wiersma: “Der wie in grut ferskaat oan optredens, lokaasjes en al it ljocht dat te bewûnderjen wie. De rinners waarden eins hieltyd wer ferrast. Alle lokaasjes-eigners, ferienings en artiesten hawwe der echt alles oan dien om dit evenemint slagje te litten. En dêrneist fansels al dy frijwilligers dy’t ús holpen hawwe om dit foarelkoar te krigen. Wat in ynset en gearwurking. Dit hawwe we echt mei-inoar dien en der meie we best grusk op wêze.”

 

FOTOALBUM

 

Dreamteater Akkrum / fotografie: Sietze Eelsingh en Alex J. de Haan

Akkrum yn’t Ljocht is troch stipe fan Gemeente Heerenveen, Poscode Loterij-Buurtfonds en de VOAN  mei mooglik makke:

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum.

 

Doneer