De sneontejûn is hast útferkocht en ek de kaarferkeap foar freedtejûn giet no hurd. Foar de tongersdeitejûn en sneintejûn binne der op dit stuit noch wol genôch kaarten te krijen. Mar at jo wis wêze wolle fan in plakje by it iepenloftspul De Heksen wachtsje dan net te lang en bestel no jo kaarten. 

UBUNTU | 17 mei 2024

Dizze fûnsen en sponsoaren leverje in bydrage: