2023 wurdt it jier fan it iepenlofspul Heksen yn de tún fan Coopersburg. 

De earste twa Heksen waarden op snein 8 jannewaris by de nijjiersdûk al sinjalearre yn Akkrum.

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum.

 

Doneer