Naast de vrijdag en zaterdag is het iepenloftspul De Heksen nu ook op donderdag 21 september uitverkocht. Alleen voor zondag 24 september zijn er nog een aantal kaarten beschikbaar. “Foar de sneins ha we noch sa’n 50 kaarten, mar dan binne we ek echt útferkocht”, seit Marja Wiersma fan Dreamteater Akkrum. Hjir binne we fansels tige wiis mei, lykas mei alle bedriuwen en sponsors dy’t ús  romhertich stypje om dit  evenemint mooglik te meitsjen”

 

Afgelopen woensdagavond was het een drukte van belang in de tuin van Coopersburg tijdens de laatste repetitie van De Heksen voor de zomervakantie. De hele voorstelling, met alle losse scènes, zang en koorpartijen werden door de spelers en zangers nog eens doorgenomen. En de mensen van de bouwploeg, licht, geluid, horeca, kleding en het bestuur hadden overleg over wat er allemaal nog moet gebeuren voordat de 1200 bezoekers eind september ontvangen kunnen worden.  

 

“Mar no earst fakânsje”, seit Marja Wiersma. “Dêr is eltsenien ek echt oan ta want it is in drok jier west foar eltsenien dy’t hjirfoar yn it spier is. Oer fyf wike stiet de earste repetysje wer yn ‘e aginda en dan ha we noch in pear wike om alle puntsjes op de i te setten. Al tink ik dat guon spilers en sjongers yn ha fakânsje gewoan troch gean mei oefenjen fan teksten en sjongpartijen. En ek de minsken fan de bouploech en kostuums sille echt net stil sitte.”

 

Het iepenloftspul De Heksen wordt vier keer opgevoerd in de tuin van Coopersburg op 21, 22, 23 en 24 september. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De meeste spelers en zangers, zowel volwassenen als tieners, komen uit Akkrum-Nes en omliggende dorpen. De regie is in handen van Gouden Gurbe-winnaar Job de Roo. De muzikale leiding is in handen van Bas Meekhof.  Het verhaal van De Heksen is gebaseerd op het boek ‘The Witches’ van meesterverteller Roald Dahl.

 

De Heksen komen naar Akkrum. Komt u ook? 

21, 22, 23, 24 september 2023, 20.00 uur

Info en kaartverkoop: www.dreamteater.nl