iconen-web-stiper

Sponsorpakket De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Folje it formulier yn om direkt Stiper te wurden fan Dreamteater Akkrum. Jo krije dêrnei in e-mail tastjoerd mei de befêstiging en in QR-koade om it sponsorbedrach fuortdaliks oer te skriuwen. Tige tank!

UBUNTU | 17 mei 2024

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum.

 

Doneer