In keninklike ûnderskieding foar ús bestjoerslid Jouke Poortman dy 't altyd yn it spier is foar Dreamteater Akkrum. Wy binne no al benijd nei syn dekôrûntwerp foar de iepenloftfoarstelling De Heksen yn de tún fan Coopersburg. Wy binne grutsk! Do bist in topper Jouke!