Teaterprogramma Ubuntu

Op freed 17maaie 20.00 oere binne jo wolkom by it Frysktalige teaterprogramma Ubuntu yn de Terptsjerke yn Akkrum. Janneke Warringa sjongt ûnder lieding fan pianist Peter van der Zwaag lieten oer ferbining en dialooch, ferdraachsumens en respekt. Lykas har foarige teaterprogramma Ferlet stiet Ubuntu foar in bysûndere foarstelling mei bekend en minder bekend repertoire, fan û.o. Jenny Arean, Stef Bos en Liesbeth List, spesjaal oerset yn it Frysk. 

 

Kaarten kostje €19,50 en binne te bestellen fia ûndersteande button

 

 

RESERVEARJE