Over het Dreamteater Akkrum

Het Dreamteater Akkrum heeft als doel om in Akkrum en Nes:

  • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve) initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie.
  • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, bij het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en -houding.
  • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door:

  • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
  • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
  • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
  • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieve uitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).

Wat is er te zien bij het Dreamteater Akkrum:

 

Programma