Na afloop van de voorstelling “Mutsen”, geschreven door Christa Warmerdam, werd het heft in eigen hand genomen. 

Door één van de speelsters, met feed-back van de medespeelsters, is het stuk “Doazen” geschreven en gespeeld.

Al gauw deed blijken dat de onnozelheid, waarmee de titel een bepaalde associatie oproept, werd overstegen.

Op een fantastische wijze werd het publiek mee gezogen in voor iedereen herkenbare situaties, die dan weer pijnlijk, 

dan weer blijmoedig of hoopgevend van aard waren. Het liet tot in detail zien hoe in vele gevallen het ego van de mens 

naar boven kwam, maar ook dat daaronder de kwetsbaarheid schuilde en de verbondenheid met elkaar.

Dit alles werd gespeeld in de setting van de onderlinge relaties tussen zes zussen.

De voorstelling, Doazen, heeft een aantal maal in Akkrum een volle zaal opgeleverd, maar ook buiten Akkrum, 

in de provincie, werd het stuk prima bezocht, zoals o.a. in Terherne en Gorredijk. Bovendien is het stuk diverse keren 

de provinciegrens overgestoken naar grote steden om daar voor de zogenaamde Fryske Krites (Friezen om útens) te spelen.

Een groot compliment voor de speelsters is dat ze zich dwars door de coronatijd, dwars door alle maatregelen,

die het culturele leven geen goed deden, heen hebben gespeeld met een geweldige veerkracht en enthousiasme.

proast-2