Durf te dromen, dat is wat het Dreamteater Akkrum doet. Met louter dromen en enthousiasme kunnen we projecten niet waarmaken. Daarvoor hebben we financiële middelen nodig. Hiervoor vragen we subsidies aan en ook schrijven we fondsen aan om ons financieel te steunen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar sponsors om ons financieel te steunen.


Wilt u sponsor worden van het Dreamteater Akkrum en uw bedrijfsnaam verbinden aan een evenement, dan zijn daar mogelijkheden voor. Als bedrijf en/of persoon kunt u kiezen uit een aantal sponsormodellen:

Sponsorpakket De Stiper // Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

Sponsorpakket De klub fan 50 // Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Voor meer infornatie kunt u contact opnemen met info@dreamteater.nl

Uiteraard bent u ook vrij om een gift te doen aan het Dreamteater Akkrum. Het rekeningnummer van Dreamteater Akkrum is NL33RABO0156743604 (Stichting de Dream fan Akkrum).

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

U ondersteunt met 10 euro per jaar Dreamteater Akkrum.

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De club van 50

U ondersteunt met 50 euro per jaar Dreamteater Akkrum.

 

Doneer