Geschiedenis Dreamteater Akkrum

In 1964 is het Akkrumer Toneel opgericht door een aantal liefhebbers van amateur toneel.

Elk jaar werd er een toneelstuk gespeeld op de bovenzaal bij Hotel Goerres. 

Alle avonden waren altijd helemaal uitverkocht en natuurlijk was er na afloop dansen.

Deze voorstellingen vormden de hoogtepunten in het dorpsleven destijds.

Met het verdwijnen van de bovenzaal bij Hotel Goerres, aan het begin van deze eeuw, moest het Akkrumer Toneel op zoek naar een andere lokatie voor haar jaarlijkse voorstellingen.

Maar er veranderde meer, er kwamen steeds minder bezoekers en het werd tevens moeilijker aktieve spelers te trekken.

De wereld werd 'sneller', 'jachtiger', en de media brachten deze jachtige wereld wel bij de mensen thuis.

Het werd een uitdaging om de vereniging levend te houden of juist nieuw leven in te blazen, aansluitend bij de wensen die hoorden bij de 'moderne' tijd.

 

Het 50 jarig bestaan:

Het 50 jarig jubileum werd in 2014 gevierd met een groot openluchtspel "De Dream fan Akkrum".

Het was gebaseerd op ‘A Midsummernight’s Dream’ fan Shakespeare.

Naast de leden van het Akkrumer Toneel deedn er een groot aantal Akkrumers aan mee.

Zo waren bijvoorbeeld het 'Popkoor' en de fanfare 'de Harmonie' er aktief bij betrokken.

Dit werd een succes en zo veranderde de vereniging van het Akkrumer Toneel in de Stichting Dreamteater Akkrum met bredere doelstelling,

namelijk: naast het zelf initiëren van kulturele initiatieven, het ondersteunen en het uitvoeren hiervan.

 

Hieruit zijn al tal van aktiviteiten ontstaan, zoals:

 

Bûthúsbankje: 

Het Bûthúsbankje: van 2015 tot 2020 kwam een groep ‘ouderen’ bij elkaar om te praten, te vertellen over allerhande zaken vaak met een ‘theatrale’ afsluiting als intermezzo in de winterperiode: 

bijvoorbeeld in een bijdrage (in samenwerking met kinderen) op de 4-mei-bedenking (2015), 

een verhalen-wandeling (2017); 

Landverhuizers by Meet me at the Fountain (2018); 

Theater-workshops voor volwassenen.

 

Dorpsrevue: 

Organisatie van een grote dorpsrevue in samenwerking met de Kaatsclub en de voetbalvereniging (2016)

 

Kindertheater werkplaats: 

Theater-workshops voor kinderen in samenwerking met de BSO; 

met steeds een afsluitende voorstelling voor de ouders en belangstellenden.

 

Meet me at the Fountain: 

In het jaar van de 'Kulturele haadstêd 2018' is dit grote spectakel georganiseerd in samenwerking met de fanfare 'de Harmonie' en 'Akkrum Nes Centraal'

 

Ut'e Doeken:

‘Ut’e doeken’was in 2019 een kulturele manifestatie door heel Akkrum in samenwerking met de kunstroute "de Slach troch Akkrum".

 

Flower Power Festival: 

Het ‘FlowerPowerFestival’ was in 2022 een geweldige samenwerking met Akkrum Nes Centraal, de Merkekommisje, de Doarpskeamer en de VOAN.

 

En natuurlijk bleven en blijven er de gewonde toneelvoorstellingen:

Zo speelde het stuk 'Mutsen' in 2017-2018  (geschreven door Christa Warmerdam) 

en daarna de  opvolger, het zelf geschreven stuk: ‘Doazen’ (2020-2022)