SInds de oprichting van It Akkrumer Dreamteater zijn er al heel wat projecten gerealiseerd, zowel op het gebied van toneel als ook grote en kleine culturele evenementen. Denk bij toneel an de productie Mutsen (2017) en het vervolg hierop met Doazen (2020/2021). De grote en kleine culturele evenementen, die wij (mede) georganiseerd  of aan deelgenomen hebben zijn o.a.: FlowerPower Festival in augustus 2022, kunsttheaterfestival "Uit de doeken" (2019) en in 2018 hebben we geparticipeerd in het project "Meet me at the Fountain".