iconen-web-bedriuwen

Sponsorpakket Heksen

Jo stypje mei 175 euro it Dreamteater Akkrum. 

Jo bedriuwsnamme/logo wurdt fermeld op ús webside en yn it programmaboekje fan iepenlofstpul Heksen.

Jo krije 2 frijkaarten foar it Iepenloftspul Hesken en 2 konsumpsjebonnen foar de neisit.

Jo wurde útnoege foar in meet and greet mei de regisseur en de spilers fan Heksen.

 

Folje it formulier yn om direkt sponsor te wurden fan Dreamteater Akkrum. Jo krije dêrnei in e-mail tastjoerd mei de befêstiging en in QR-koade om it sponsorbedrach fuortdaliks oer te skriuwen. Tige tank!

Iepenloftfoarstelling Heksen yn Akkrum

Mear witte

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum.

 

Doneer

iconen-web-bedriuwen-wit

Sponsorpakket 

Heksen

Jo stypje mei 175 euro it Dreamteater Akkrum.

 

Doneer